Nieuws.

E-commerce: vanaf 1 juli 2021 btw-tarief van land van uw klant

Per 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels voor e-commerce. De regels zijn van belang voor alle ondernemers die (online) goederen verkopen aan consumenten in andere Europese landen, ongeacht of deze goederen van binnen of buiten de Europese Unie afkomstig zijn.

Doel van de nieuwe btw-regels

De nieuwe regels beogen een gelijk speelveld te creëren tussen aanbieders die vanuit de Europese Unie (EU) opereren en aanbieders afkomstig van buiten de EU. Daarnaast wil de EU met deze nieuwe regels het handhaven en innen van btw eenvoudiger maken.

Voor ondernemers die handelen via een online platform, zoals Amazon, eBay, Marktplaats, Facebook en bol.com gelden speciale regels.

Nieuwe btw-regels e-commerce

Vanaf 1 juli 2021 verdwijnen de drempelbedragen voor afstandsverkopen. Met uitzondering van kleine ondernemers, die een omzet behalen van minder dan € 10.000 per jaar, geldt voor iedere afstandsverkoop dat de btw verschuldigd is in de lidstaat van de consument. Ook de vervoerseis is verruimd.

Voor de hierboven genoemde vervoerseis is het vanaf 1 juli voldoende wanneer de leverancier direct of indirect een rol speelt bij het vervoer. Enkel en alleen als de leverancier op geen enkele wijze bemoeienis heeft met het vervoer zijn de regels niet van toepassing. In dat geval gelden de reguliere regels voor goederenleveringen en is de btw verschuldigd in de lidstaat van vertrek of verzending van de goederen.

Gecentraliseerd aangifteportaal

Er komt een gecentraliseerd aangifteportaal waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Met het centraal aangifteportaal, het zogeheten ‘One Stop Shop-systeem’ (OSS), moet een Nederlands bedrijf via een Nederlands aangifteportaal btw-aangifte doen in alle andere landen. Het is niet verplicht om het OSS-systeem te gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om op reguliere wijze in alle landen aangifte te doen. Let er wel op dat het niet mogelijk is om via het OSS-portaal btw terug te vragen. Daarnaast moet u voldoen aan zwaardere administratieve eisen bij gebruikmaking van de nieuwe regels en heeft u een administratieve bewaarplicht van tien jaar.

Nieuwe regels ondernemers die goederen invoeren vanuit niet EU-landen

Voor ondernemers die goederen invoeren vanuit niet-EU landen gaan nieuwe regels gelden. Er komt een aangepaste invoer-vrijstelling voor goederen met een intrinsieke waarde van maximaal € 150. Deze vrijstelling geldt echter alleen voor douanerechten. Met andere woorden: onder de nieuwe regels is er altijd invoer-btw verschuldigd, maar niet altijd douanerechten, omdat daarvoor de vrijstelling tot een bedrag van € 150 geldt.

Om gebruik te maken van deze invoervrijstelling is een apart btw-nummer vereist dat u moet communiceren aan de douane. Ook in deze gevallen is er een speciaal aangifteportaal. Dit wordt het ‘Import-One Stop Shop’ systeem (I-OSS) genoemd. Als u niet voldoet aan de voorwaarden van het I-OSS systeem, dan bent u de invoer-btw verschuldigd in de lidstaat waar de goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

Als de goederen op naam van de consument worden ingevoerd geldt, net als onder de huidige regels, dat er geen btw verschuldigd is over de levering. U kunt in bepaalde gevallen gebruikmaken van een invoer-systeem waarbij post- en koeriersbedrijven de verschuldigde invoer-btw bij de consument innen.

Vraag uw adviseur naar meer informatie.

Artikel delen op:

LinkedIn
Facebook
WhatsApp

Slechts één stap verwijderd van jouw groei